Om

Om montessoripedagogikken:


Frihet og orden, det tilrettelagte lærings-miljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi.


Montessoripedagogikken er utbredt over store deler av verden, fra den enkleste landsbyskole i utviklingsland til den mest velstående i industrialserte land. Den ble grunnlagt i 1907 av Maria Montessori, en av Italias første kvinnelige leger. 


Barnet lærer på en konkret, engasjerende og morsom måte.  Maria Montessoris spesielt tilrettelagte læringsmiljø sørger for dette. Et viktig element er det spesielt utformede montessorimateriellet.


Ditt barn blir respektert, verdsatt og veiledet av montessoriutdannede lærere som har kunnskap om barns spesifikke utviklingsmessige behov. Utvikling av sosiale ferdigheter er viktig; barnet  møter forventning om gjensidig respekt og omsorg for andre, og det lærer å sette pris på vår egen og andres kultur. 


Det å bygge barnets selvbilde står sentralt i et montessorimiljø. Lang erfaring tilsier at metoden bidrar til harmoni, konsentrasjon, selvdisiplin, selvstendighet, og kunnskap.

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig  respekt og ansvar for omgivelsene er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi. 


Montessoripedagogikken bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap. Man ser at montessoribarn beholder entusiasmen til det å lære og utvikler tilpasningsdyktighet og selvstendighet. Barnets kreativitet og forestillingsevne blir stimulert gjennom tverrfaglig tilnærming i alle fag.Maria Montessori

OM

HALDDE MONTESSORISKOLE


Haldde Montessoriskole, som startet opp høsten 2018, er en fådelt barne- og ungdomsskole for inntil 76 elever. Skolen baserer seg på Maria Montessoris filosofi og pedagogiske prinsipper.


Skolen ligger landlig men likevel sentrumsnært til, i Kåfjord ca. 10 km utenfor Alta by. Vår læringsarena strekker seg fra fjord, fjell og dal i skolens nærområde til museum, bibliotek og badeland i bykjernen. Fysisk aktivitet, uteskole og oppdagende læring vil stå sentralt i vår opplæring.


Våre ansatte skal alle ha eleven i sentrum og være trygge og tilstedeværende voksenpersoner.

Kontakt oss på telefon: 90 99 64 34

eller bruk kontaktskjemaet:Vedtektene våre finner du her.


 


 
 
 
 

STYRETS

REPRESENTANTER

Styret, valgt i 2023:

Styreleder Ellen Helander

Nestleder Jeanette Kristiansen

Styremedlemmer:

- Jens Kristian Kristiansen

- Asbjørn Danielsen

- Mia Hansen

Varamedlemmer:

- Anne-Marie Qvarme Oksavik

- Erling-Christoffer Suhr

- Katrine Søfting