Ledige stillinger

LEDIGE STILLINGER

Haldde Montessoriskole, som startet opp høsten 2018, er en fådelt barne- og ungdomsskole godkjent for totalt 76 elever. Skolen baserer seg på Maria Montessoris filosofi og pedagogiske prinsipper.


Skolen ligger landlig men likevel sentrumsnært til, i Kåfjord ca. 10 km utenfor Alta by. Vår læringsarena strekker seg fra fjord, fjell og dal i skolens nærområde til museum, bibliotek og badeland i bykjernen.
Fysisk aktivitet, uteskole og oppdagende læring står sentralt i vår opplæring.


Våre ansatte skal alle ha eleven i sentrum og være trygge og tilstedeværende voksenpersoner.

Ressurspedagog / støttepedagog i 100 % stilling skoleåret 21/22

  

Vi søker deg som ønsker å være med på gi barn en helhetlig utdanning med utgangspunkt i et læringssyn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige.

 

Inneværende skoleår har vi behov for en pedagog som kan fungere som ressurs for ulike enkeltelever på 1.-7. trinn hvor det er behov for tettere oppfølging faglig og sosialt. Ved utvidelse med ungdomstrinn vil det være mulighet for fast tilsetting.

 

 

Kvalifikasjoner:

 • formell spesialpedagogisk kompetanse (annen relevant kompetanse/erfaring kan kompensere for dette)

 • erfaring fra spesialundervisning og/eller arbeid med elever med særskilte behov er en fordel
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

 

Personlige egenskaper:

 • god på relasjonsbygging, både med små og store
 • en varm og tydelig voksen som trives i arbeid med barn og unge
 • fleksibel, selvstendig og løsningsorientert - håndterer uforutsigbarhet og autonomitet på en konstruktiv måte
 • fysisk helse som er forenlig med deltakelse på uteskole og fysisk aktivitet

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • et fellesskap hvor ønsket om å bygge opp et unikt opplæringstilbud sammen er stort
 • et trygt og godt arbeidsmiljø for små og store
 • konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • mulighet for fast tilsetting ved utvidelse av skolen med ungdomstrinn

 

Menn oppfordres til å søke.

 

Søknader behandles fortløpende for snarlig tiltredelse

 

 Ansettelse forutsetter framlegging av godkjent politiattest.

 

Søknad med CV sendes til e-post: rektor@halddemontessori.no

  

For spørsmål om stillingen og skolen ta kontakt med

daglig leder / rektor Linn Fallsen på tlf. 47 65 92 55.