Ledige stillinger

LEDIGE STILLINGER

Haldde Montessoriskole, som startet opp høsten 2018, er en fådelt barneskole godkjent for 40 elever.
Skolen baserer seg på Maria Montessoris filosofi og pedagogiske prinsipper.


Skolen ligger landlig men likevel sentrumsnært til, i Kåfjord ca. 10 km utenfor Alta by. Vår læringsarena strekker seg fra fjord, fjell og dal i skolens nærområde til museum, bibliotek og badeland i bykjernen.
Fysisk aktivitet, uteskole og oppdagende læring står sentralt i vår opplæring.


Våre 13 ansatte skal alle ha eleven i sentrum og være trygge og tilstedeværende voksenpersoner.

Lærer / montessoripedagog i 100 % fast stilling

  

Vi søker deg som ønsker å være med på gi barn en helhetlig utdanning med utgangspunkt i et læringssyn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige.

 

Vi har behov for en lærer/montessoripedagog som kan undervise på 1.-7. trinn, inneha
kontaktlærer- og ev. teamlederfunksjon og følge opp enkeltvedtak om spesialundervisning.

 

Kvalifikasjoner:

 • lærerutdanning for undervisning på 1. - 7. trinn
 • montessoripedagogikk eller villig til å ta videreutdanning i pedagogikken
 • undervisningskompetanse i matematikk og/eller begynneropplæring, samt spesial-pedagogisk kompetanse er ønskelig
 • erfaring fra undervisning / arbeid med barn og unge er en fordel
 • god IKT-kompetanse er ønskelig
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

 

Personlige egenskaper:

 • god på relasjonsbygging, både med små og store
 • en tydelig og trygg voksen som trives i klasselederrollen
 • fleksibel, selvstendig og løsningsorientert - håndterer uforutsigbarhet og autonomitet på en konstruktiv måte
 • fysisk helse som er forenlig med deltakelse på uteskole og fysisk aktivitet

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • et fellesskap hvor ønsket om å bygge opp et unikt opplæringstilbud sammen er stort
 • et trygt og godt arbeidsmiljø for små og store
 • konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • mulighet for opprykk til inspektør ved utvidelse av skolen

 

Tiltredelse: snarest                                                                   Søknadsfrist: 15. januar 2021

 

Ansettelse forutsetter framlegging av godkjent politiattest.

 

Søknad med CV sendes til e-post: rektor@halddemontessori.no

  

For spørsmål om stillingen og skolen ta kontakt med
rektor Vegard Ludvigsen på tlf. 47 64 38 49.


Lærer (vikar)

 

Vi søker vikarlærer for perioden 1. januar - 30. juni 2021 med mulighet for forlengelse. Du må kunne undervise på 1.-7. trinn, inneha kontaktlærerfunksjon og følge opp elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Fagønsker er fortrinnsvis matematikk, norsk, begynneropplæring, spesialundervisning og montessoripedagogikk. Formell lærerutdanning, motivasjon og personlig egnethet er det viktigste for tilsetting.


 

Dine kvalifikasjoner:

 • godkjent / ev. påbegynt lærerutdanning for undervisning på 1. - 7. trinn
 • undervisningskompetanse i matematikk, norsk begynneropplæring, spesial-
  pedagogikk og montessoripedagogikk er ønskelig
 • erfaring fra undervisning / arbeid med barn og unge er en fordel
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

 

Du har følgende personlige egenskaper:

 • dyktig på relasjonsbygging, både med små og store
 • en tydelig og trygg voksen som trives i klasselederrollen
 • fleksibel, selvstendig og løsningsorientert - håndterer uforutsigbarhet og
  autonomitet på en konstruktiv måte
 • fysisk helse som er forenlig med deltakelse på uteskole og fysisk aktivitet

 

Vi tilbyr:

 • et fellesskap hvor ønsket om å bygge opp et unikt opplæringstilbud sammen er stort
 • et trygt og godt arbeidsmiljø for små og store
 • lønn og arbeidsvilkår iht. overenskomsten for undervisningspersonell

 

Tiltredelse: snarest                                                       Søknader behandles fortløpende.

 

Ansettelse forutsetter framlegging av godkjent politiattest og tuberkuloseerklæring.

 

Søknad med CV sendes til e-post: rektor@halddemontessori.no

 

For spørsmål om stillingen og skolen ta kontakt med
rektor Vegard Ludvigsen på tlf. 47 64 38 49.